EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim Sistemimiz

“ Her öğrenci farklı bir dünyadır, geliştirebilmek için ona ulaşmak gerekir.”

Amacımız, bilimin ışığında düşünme stratejisi geliştirebilen, bilgiyi yorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan, yaşama geçiren ve yeni fikirler üreten öğrenciler yetiştirmektir.                   

Anaokulumuzda Etkin Öğrenme ve Çoklu Zekâ Modeli esas alınarak 3-6 yaş grubu çocuklarının tüm gelişim alanlarındaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Her yaş grubuna özel, gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları ve tüm etkinlikler, çocuk merkezli öğrenme ilkesi ile çocukların bireysel farklılıkları, ilgi alanları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.
Anaokulumuzda en değer verdiğimiz konulardan bir tanesi Karakter Eğitimidir. Akranlarıyla beraber yapılan etkinliklerde paylaşma, yardımlaşma, erteleyebilme, saygı, hoşgörü ve empati duygusunu geliştirebilmek için rehberlik biriminin, sınıf öğretmeninin ve aile katılımının koordineli çalışmasıyla çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz davranışlar özenle işlenir. Branş derslerimizi; çocuğun sorumluluk alabilmesi, yaratıcı düşünebilmesi, neden sonuç ilişkisini geliştirebilmesi, girişimci ve üretken olabilmesi gibi birçok önemli beceri üzerine şekillendirmekteyiz.
EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM…

Günlük program içerisinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturur. Planlama, sorgulama, araştırma ve tartışma ortamı sağlanarak çocukların üretken bireyler olmalarına çalışılır. Ana sınıfı eğitim programları, temelde ilköğretime hazırlayıcı nitelikte olması, görsel algı ve dikkat çalışmaları ile okuma- yazma çalışmaları esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitim programımızda Türkçe dil etkinliği, fen-matematik, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, İngilizce-Türkçe drama, bahçe etkinlikleri ve İngilizce yer almaktadır. Ayrıca yaş gruplarına göre yaratıcılıklarını geliştiren müzik ve orff çalışmaları, bale/modern dans, yaratıcı drama, yüzme, satranç,  halk oyunları, zeka ve akıl oyunları ve çocuk yogası gibi branş etkinlikleri ile desteklenir.    
ZÜMRE TOPLANTILARI
Programlarımızın amaç, kazanım ve öğrenme süreci ele alınarak her ay sonunda her sınıf için; yöneticilerin, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapılır ve bu toplantı bir sonraki ay için bizlere rehber olur.

0442 342 42 00
Adnan Menderes Mahallesi 93.Sokak 54/1 Yıldızkent ERZURUM